1. Đài Truyền Thanh
  • Nguyễn Thị Hiên

   Chức vụ: Trưởng đài

  • Đặng Văn Môn (Tức Đặng Văn Võ)

   Chức vụ: Kỹ thuật viên

  Đảng ủy
  • Vũ Xuân Hướng

   Chức vụ: Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0976656872

  • Phạm Văn Bình

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ

   SĐT: 0934388432

  • Nguyễn Mạnh Hùng

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã

  • Bùi Thị Bích Ngọc

   Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN xã

  Hội đồng nhân dân
  • Đoàn Văn Đăng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0368294383

  • Vũ Xuân Hướng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0976656872

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Mạnh Hùng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0904289099

   • Bùi Doanh Ngọc

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0972481978

   1. Công chức văn hóa – xã hội
    • Nguyễn Thế Truyền

     Chức vụ: Công chức Lao động Thương binh xã hội

     SĐT: 0919991305

    • Dương Thị Nhật

     Chức vụ: Công chức văn hóa - xã hội

     SĐT: 0979048710

    1. Công an xã
     • Lê Hồng Khâm

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0974072978

     • Nguyễn Văn Quang

      Chức vụ: Phó trưởng công an xã (Chuyển xã Vũ Lễ)

      SĐT: 0975562891

     • Phạm Thành Song

      Chức vụ: Công an chính quy

     • Nguyễn Thị Thuỳ Linh

      Chức vụ: Công an chính quy

     • Trần Anh Đức

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

    2. Công chức địa chính - xây dựng
     • Lê Thị Cúc

      Chức vụ: Công chức Địa chính nông nghiệp – Thủy lợi – Môi trường

      SĐT: 0977877036

     • Bùi Thị Dinh

      Chức vụ: Công chức Giao thông - Công thương

    3. Công chức văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Thị Thanh Mai

      Chức vụ: Công chức Văn phòng nội vụ - Thủ quỹ UBND xã

      SĐT: 0365798688

    4. Trạm y tế xã
     • Phạm Quang Trung

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

    5. BCH quân sự xã
     • Hà Minh Thắng

      Chức vụ: Xã đội trưởng

      SĐT: 0972564529

     • Nguyễn Kim Trung

      Chức vụ: Xã đội Phó

    6. Công chức tài chính - kế toán
     • Bùi Thị Thanh Mai

      Chức vụ: Công chức TC –kế toán

    7. Công chức tư pháp – hộ tịch
     • Phùng Thiên Hóa

      Chức vụ: Công chức hộ tịch

     • Nguyễn Thị Hợi

      Chức vụ: Công chức tư pháp

    8. Thôn Phú Mỹ
     • Trần Xuân Trường

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Phạm Văn Hiển

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

    9. Thôn Giáo Nghĩa
     • Trần Thị Lanh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0363365598

     • Phạm Minh Tâm

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

      SĐT: 0377453011

    10. Thôn Đoàn Kết
     • Đặng Văn Chính

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0369291839

     • Nguyễn Văn Mão

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

      SĐT: 0916128522

    11. Thôn Hương Ngải
     • Nguyễn Văn Tú

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0392643696

     • Phạm Ngọc Khánh

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

    12. Thôn Việt Nam Hòa
     • Phạm Văn Hiệp

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0385805920

     • Phạm Như Quỳnh

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

      SĐT: 0769886218

    13. Thôn Hưng Đạo
     • Bùi Ngọc Khánh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0984817049

     • Bùi Thị Hảo

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

    14. Thôn Đông Thành
     • Bùi Xuân Mấn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0936998397

     • Nguyễn Đức Tuệ

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

      SĐT: 0989793889

     1. Hội Cựu chiến binh
      • Nguyễn Quốc Tuấn

       Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

      • Vũ Quang Thái

       Chức vụ: Phó Chủ tịch hội CCB

     2. Hội Liên hiệp Phụ nữ
      • Vũ Thị Hồng Điệp

       Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

      • Bùi Thị Nhài

       Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội PN

     3. Hội Nông dân
      • Vũ Văn Giản

       Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

     4. Đoàn Thanh niên
      • Dương Thị Thu Hà

       Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM

     5. Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã
      • Bùi Thị Bích Ngọc

       Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ VN

      • Đoàn Văn Minh

       Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ

     6. Hội chữ thập đỏ
      • Bùi Thị Nhài

       Chức vụ: Chủ tịch hội chữ thập đỏ

      • Bùi Doanh Ngọc

       Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CTĐ

      • Dương Thị Nhật

       Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ

     7. Hội người cao tuổi
      • Vũ Quang Thái

       Chức vụ: Chủ tịch Hội người cao tuổi xã

     8. Hội Nạn nhân chất độc da cam Đioxin
      • Vũ Ngọc Thư

       Chức vụ: Chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam đioxin

     9. Hội Khuyến học
      • Bùi Doanh Ngọc

       Chức vụ: Chủ tịch hội khuyến học

      • Đoàn Văn Đăng

       Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học

      • Dương Thị Thu Hà

       Chức vụ: Thường vụ hội Khuyến học

     10. Hội Cựu giáo chức
      • Nguyễn Thị Nhị

       Chức vụ: Chủ tịch hội cựu giáo chức

     11. Hội cựu thanh niên xung phong
      • Trần Thị Mỵ

       Chức vụ: Chủ tịch hội cựu TNXP